Algemene voorwaarden

Voorwaarden en bepalingen van onze website

Door het gebruik van onze site gaat u akkoord met alle en elk van onze gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met één van de voorwaarden die hiervolgens vermeld zijn, gelieve onze website dan niet te gebruiken.

Cumed Company LLC behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de bepalingen en voorwaarden hieronder uiteengezet te wijzigen.

Lees deze algemene voorwaarden telkens wanneer u een bestelling plaatst op onze website.
Cumed Company LLC garandeert niet dat de te koop aangeboden producten op onze website, geschikt of passend zijn voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Degenen die ervoor kiezen om onze website te consulteren van buiten de Verenigde Staten, en produkten  aankopen of gebruik maken van onze diensten, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de regels in het land waar zij verblijven. Als u deze voorwaarden niet accepteert, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.
 
Op dezelfde manier kan Cumed Company LLC niet verantwoordelijk gesteld worden, want al onze producten worden verzonden vanuit onze magazijnen in de Verenigde Staten. Cumed Company LLC is niet aansprakelijk voor enige problemen of kosten die bij de douane kunnen worden gemaakt. Cumed Company LLC zal de goederen naar het door de klant gespecificeerde leveringsadres sturen, via de door de klant gevraagde verzendmethode.
 
Wat betreft de gekochte goederen, worden deze eigendom van de klant vanaf het moment dat de goederen onze faciliteiten verlaten in de Verenigde Staten en in handen gegeven worden van USPS (United States Postal Service). De klant draagt de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de wetgeving van het land van bestemming van de goederen. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, gelieve dan geen gebruik te maken van onze website.
 
Heeft u hierover vragen, neem dan contact met ons op via onze klantenservice; Wij zullen u graag  adviseren naar het beste van ons vermogen. Als u niet akkoord gaat, gelieve onze website dan niet te gebruiken.

De wetgeving inzake onze website:

 Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Verenigde Staten en de staat Washington, hoofdvestiging van Cumed Company LLC, zonder effect te hebben op de principes van wetsconflicten. U stemt ermee in om uitsluitend in de rechtbanken van de Verenigde Staten een vordering tegen cumed Company LLC uit te voeren. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar is, wordt die bepaling scheidbaar geacht volgens deze overeenkomst en doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
Gelieve altijd in gedachte te houden dat onze website eigendom is van Cumed Company LLC, gevestigd in Spokane, Washington, Verenigde Staten, en dat we voldoen aan de wetten die geldig zijn in de staat Washington.

Speciale producten:

Op het grondgebied van de Verenigde Staten, en bepaald door het FDA, zijn er bepaalde soorten producten die alleen kunnen worden geleverd onder voorschrift van een dierenarts; dat voorschrift door een dierenarts moet voldoen aan de wet en zal door ons team dierenartsen gecontroleerd worden.
Voor export buiten de Verenigde Staten is de klant, als enige, verantwoordelijk voor de naleving van de wetten betreffende de invoer van deze producten in het land van bestemming. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, gelieve dan geen gebruik te maken van onze website.
Verantwoordelijkheid:

Cumed Company LLC is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van gelijk welk product verkregen op onze site. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Cumed Company LLC niet aansprakelijk kan gesteld worden voor enige schade veroorzaakt door producten via onze website aangeschaft. Als u niet akkoord gaat, gelieve onze website niet te gebruiken

Door gebruik te maken van onze site, gaat u akkoord met alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de aankoop of het gebruik van producten, diensten of inhoud beschikbaar op onze website. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, gelieve dan geen gebruik te maken van onze website.
 
Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze site, kan Cumed Company LLC of haar gelieerde of gerelateerde entiteiten, noch haar toeleveranciers, gestraft worden voor enige directe of indirecte schade. Noch de verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van de informatie van welke aard, verkregen via onze website. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, gelieve dan geen gebruik te maken van onze website.

 
Mercasystems est une marque de commerce qui appartient à CUMED Company LLC, basée à Spokane, Washington, États-Unis.

Mercasystems is een handelsmerk dat Cumed Company LLC , gevestigd in Spokane, Washington, Verenigde Staten, toebehoort.